पिलामन चो आया-बुआमन

लड़ई-झगड़ा घरे चाउर-भाजा खातो पलटा

मिलुन-मिसुन कोदो-कुटकी खादले खुबे नंगत आय।

पिलामन चो आया-बुआमन चो खेल-खुद रोजे बरक होयसोत।

टीसीडीसी पिलामन चो आया-बुआमन स्‍वसत्‍य सिविर ने एउआत।

सेयर

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.