हलबा लोग

हलबा लोग भारत देस चो मंजी ने  बललोने, छत्तीसगढ़,
मध्‍य परदेस, महारास्‍टरा आउर

ओडीसा चो कोरापुट परघन ने रयसोत। हलबा नाव चो मूर
'हल' ले आय। हुनमन खुबे खेतियारमन आसोत।

 बस्‍तर जिला चो मुखिया लोग एमन आत। हलबा लोग
आगतले बस्‍तर चो राजनीती ने आउर फउज ने रला।

हुनमन मां दंतेस्‍वरी के आपलो देव-धामी मानसोत। हलबामन
चो भासा हलबी आय। हलबी के ओडिया,  मराठी आउर

छत्‍तीगढ़ी भासा मिसाउन बनलीसे। भारत चो सात लाख
लोगमन हलबी भासा गोटेयाउआत। 

Location

भारत चो छापा ने छत्‍तीसगढ़ राज

सेयर

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.