हलबी भासा

 

हल्बी भासा गोटोक पूर्वी इंडो-आर्यन भाषा आय। ए भासा, ओडिया

और मराठी के मिसाउन बनलीसे।  ए भासा भारत के मध्य भाग चो  500,000 लोगमन गोटेयायसोत।

हलबी भासा, एस.ओ.वी सबद हिसाब ने बनलीसे, ए भासा ने बिसेसन, संग्‍या चो आगे रयसे।

 बेपारीमन खुबे करुन ए भासा ले गोटेयाउआत। तेबले बले ए भासा चो पढ़ा-लिखा लोग खुबे कम आसोत।

2011 चो सेनसस हिसाब ले हलबी भासा गोटेयाउमन 766,297 लोग आसोत।

हलबी बरनमाला

सेयर