हलबी भासा

 

हल्बी भासा गोटोक पूर्वी इंडो-आर्यन भाषा आय। ए भासा, ओडिया

और मराठी के मिसाउन बनलीसे।  ए भासा भारत के मध्य भाग चो  500,000 लोगमन गोटेयायसोत।

हलबी भासा, एस.ओ.वी सबद हिसाब ने बनलीसे, ए भासा ने बिसेसन, संग्‍या चो आगे रयसे।

 बेपारीमन खुबे करुन ए भासा ले गोटेयाउआत। तेबले बले ए भासा चो पढ़ा-लिखा लोग खुबे कम आसोत।

2011 चो सेनसस हिसाब ले हलबी भासा गोटेयाउमन 766,297 लोग आसोत।

हलबी बरनमाला

सेयर

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.